Afscheidsvieringen


Mogelijkheden omtrent uitvaarten binnen de parochie v/d H. Clemens te Hulsberg 

 

MOGELIJKE VORMEN:  

 1. Uitvaart tijdens Eucharistieviering  

De meest bekende vorm voor een uitvaart is die met een Eucharistieviering. De Heilige Mis voor de overledene wordt opgedragen door een priester. Deze Mis kent een vaste opbouw: Openingsritus, liturgie van het Woord, liturgie van het Altaar waarbij de Heilige Communie aan de gelovigen wordt uitgedeeld en de laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt)
Bij een uitvaart met Eucharistieviering dient strikter rekening te houden met de wereldwijde liturgische gebruiken. Dit is de reden waarom meestal gekozen wordt voor het parochiekoor of een andere live-opluistering van de Eucharistieviering. 

Bij deze uitvaart kan gekozen worden om de avond vóór de begrafenis een avondwake te houden.

2. Avondwake (alleen in combinatie met een Eucharistieviering) 

De avond voorafgaande aan de uitvaart kan een avondwake worden gehouden. Dit is een wake voor de overledene. De viering wordt geleid door vrijwilligers uit de parochie. Deze vrijwilligers van de werkgroep Afscheidsvieringen bezoeken de nabestaanden en stellen met hen deze viering samen. 

Bij het samenstellen van de avondwake wordt rekening gehouden met persoonlijke wensen van de nabestaanden.

3. Afscheidsviering (zonder Eucharistieviering) 

Een tweede minder bekende vorm is een Afscheidsviering zonder Eucharistieviering. De mogelijkheid tot een persoonlijke invulling en de muziekkeuze is hierbij ruimer dan in een Eucharistieviering. Deze viering wordt verzorgd door de leden van de werkgroep Afscheidsvieringen  (er is bij deze viering geen priester aanwezig en geen communie uitreiking). Voor deze viering is door de werkgroep Afscheidsvieringen een boekje gemaakt waarvan gebruik kan worden gemaakt. 

Er kan ook voor gekozen worden om met eigen teksten deze dienst vorm te geven. Dit gebeurt dan in overleg met een van de leden van de werkgroep Afscheidsvieringen. 

Deze Afscheidsviering kan plaats vinden op de dag van de begrafenis/crematie of eventueel de avond van tevoren. 

 

Welke kosten zijn verbonden aan deze vieringen 

  • Voor parochianen die voldoende deelnemen aan de kerkbijdrage zijn deze vieringen gratis 
  • Eucharistieviering (met of zonder avondwake)€ 400,- 
  • Afscheidsviering € 250,- 

 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevr. Jacqueline Pluijmaekers, tel.nr.: 045-4051872 

 

Het kerkbestuur van de parochie van de H. Clemens