Weekend Wereldmissiedag 19 en 20 oktober


Weekend wereld missie dag 19 en 20 oktober 2019. Wat is jouw missie?

Noordoost-India

Het noordoosten van India is een bijzonder gebied. Slechts via een smalle doorgang is het verbonden met het centrale gedeelte van India. Het gebied bestaat uit 7 deelstaten die ook wel de “Seven Sisters “genoemd worden. Er leven veel verschillende etnische bevolkings groepen. Dat zorgt voor spanningen en geweld. De mensen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Lange tijd was het gebied met name in de Himalaya verboden voor buitenlanders. Missionering was strafbaar en werd alleen door leken gedaan.

Per deelstaat varieert het aantal christenen in Nagaland is 90% christelijk en in Assam slechts 4%

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. De opleiding van priesters, religieuzen en catechisten uit de eigen regio is van belang om het evangelie binnen de specifieke situatie van de inheemse volken te verkondigen.

Twee aan twee gaan de “touring sisters “ naar de dorpen in de deelstaten in de Himalaya . De rondtrekkende zusters Franciscanessen verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners in het dorp.

Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en symbool van christelijke naastenliefde .

Theeplantages.

De deelstaat Assam is bekend vanwege de thee . Het zijn meestal de vrouwen die de theebladeren plukken , want zij zijn snelle plukkers. Ze worden uitgebuit en vaak het slachtoffer van mensenhandel en orgaanhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust van de gevaren .

Kolenmijnbouw.

Ook in de deelstaat Meghalaya zijn Touring Sisters actief . Het zijn de zusters van de Missionary Sisters of Mary Help of Christians . Ze bezoeken regelmatig de gezinnen van de mijnwerkers. Het werk in de mijn is primitief zonder veiligheid . Ook het milieu heeft er onder te lijden.

Met de campagne slogan “wat is jouw missie”? sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand . Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. Als de kerkdienst is afgelopen verlaten 3 jonge vrouwen de dienst die ze hebben bijgewoond en gaan op weg.

Ze zetten zich in beweging. Dat wat ze gehoord, gevierd en beleefd hebben, gaan ze omzetten in daden, ieder op hun eigen manier.

Missiezondag is het feest van solidariteit. Wij vieren dit met een wereldwijde gemeenschap van mensen die zich verantwoordelijk voor elkaar voelen. De verantwoordelijkheid wordt compleet door een wereldwijde collecte.

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan de kerkdeurcollecte

Dan kunt u altijd een bedrag overmaken op Missio Den Haag

NL 65 INGB 0000 00 1566

Namens werkgroep Humisa heel hartelijk dank.