Samenvatting bijeenkomsten rond synodaal proces 20 en 21 febr. 2022


Wat betekent geloven voor jou?
Luisteren naar blijde boodschap en die boodschap ook verkondigen. Jezus’ boodschap van liefde is de kern van het geloof. Goed zijn voor elkaar, in woorden en daden. Geloof uit zich vooral door wat je doet. Geloof is meer dan alleen de kerk, ook positief met elkaar omgaan in de gemeenschap heeft met geloof te maken. Gods Geest staat ons bij in ons leven, we hoeven het niet alleen te doen.

Geloof en kerkgang geeft kracht en steun, richting aan mijn leven. Geloof brengt je dichter bij jezelf, laat je zien wie je als mens bent, hoe je bedoeld bent. Geloof is een diepere dimensie die ik ervaar bij hoogte- en dieptepunten in mijn emoties. Het maakt buiten het weten om iets onbegrijpelijks toch zinvol in je leven. Voor mij betekent geloven dat je er niet alleen voor staat. Geloven geeft een stabiele basis, omdat ik ermee opgegroeid ben.

Het geloof kan ook buiten het kerkgebouw beleefd worden. Goed doen voor de ander bestaat ook los van de kerk als instituut. Geloven is heel individueel. Er is een groot gat tussen het persoonlijk geloof en het geloof gepredikt in de kerk.

Wat betekent samen kerk-zijn voor jou?
De kerk heeft een sociale functie. Verbondenheid met de gemeenschap, niet alleen de kerkelijke gemeenschap, maar met heel Hulsberg, alle verenigingen. Tegengaan van het egoïsme in onze maatschappij, mensen zijn bedoeld om samen te leven. Elkaar steunen, je staat er niet alleen voor. Samen nadenken over het geloof. Kerk geeft bezinning, je kunt er luisteren naar Jezus. Kerk is een plek van rust, onthaasten, moment van bezinning. Vanuit de kerk en het samenzijn kun je de woorden van Jezus in de praktijk brengen. Kerk en geloof zijn twee zaken, mensen zetten zich af tegen de kerk als instituut, maar gooien dan ook het geloof weg.

Wat gaat goed/ wat kan beter of anders?
Vaak wordt het goede vergeten dat de kerk ook doet, nl. mensen inspireren etc.. Wat goed gaat is dat ik het gevoel heb dat de kerk altijd open is voor iedereen.
Er is gelukkig een grotere openheid in kerk de laatste jaren.
Er worden veel activiteiten georganiseerd voor gezinnen met jonge kinderen.
Kerk moet open staan voor alle mensen. Iedereen is welkom (o.a. ook LGBTers). Mensen betrekken bij kerk zijn, je moet hen verantwoordelijkheden geven. Kerk van onderop opbouwen/veranderen.

Bekendheid geven aan nieuwe gemeenschappen in de kerk.
Priester moet er zijn voor de gelovigen, om het geloof door te geven, niet als bestuurder. Priester en bisschop moeten dienaar zijn. De Kerk moet luisteren, niet op macht uit zijn. Geen opgestoken vinger, maar een uitgestoken hand.
Meer aandacht voor misbruik in de kerk en het ook benoemen en veroordelen ervan.

Voorbereiden van de mis samen doen, reflecteert zich dan ook in de preek. Preek moet aansluiten bij actuele problemen, zoals eenzaamheid, armoede en onzekerheid. Priesters

moeten wat meer aansprekend preken. Sommigen hebben moeite met de teksten uit het Oude Testament, die lijken vaak haaks te staan op Jezus’ Boodschap van de liefde. De epistels (brieven van Paulus) zijn vaak moeilijk te begrijpen.
Teksten van gebeden en lezingen moderner maken, nu erg ouderwets Nederlands.

Kansen voor de Kerk?
Het is de tijd voor veranderingen:
Vrouwen moeten kunnen voorgaan in de eredienst, de kerk laat talenten van vrouwen buiten beschouwing.
Celibaat ter discussie stellen.
Probleem hierbij is dat de RK-Kerk een wereldgodsdienst is, je moet dan ook met de hele wereld rekening houden. Maar laat Rome een kader aangeven waarbinnen de lokale kerk speelruimte heeft.

Na de mis samen spreken over het geloof, de verkondiging. Samen koffie drinken om eenzaamheid (vooral onder ouderen) tegen te gaan.
Hoe kan kerk weer een groter onderdeel van de gemeenschap worden? Samenkomen in de kerk, niet alleen voor eucharistie viering. Misschien zou de kerk meer een plek van algemene samenkomst moeten zijn. Geloven is ook moment van rust in de kerk. Met voetballers samenkomen aan begin van het seizoen. Het verenigingsleven in de kerk halen.
Hoe kunnen we jongeren erbij betrekken? Geloof doorgeven aan kinderen, laten zien dat geloven heel mooi is. Geloven betekent toch wel wat voor de mensen: zie de kijkersaantallen bij the Passion. We kunnen niet terug naar hoe het geweest is, het moet anders, anders bereik je de jeugd nooit.

Heeft de kerk een rol nu we uit Corona loskomen? Je zou een bijzondere viering kunnen organiseren om het einde van Corona te vieren.
Mensen zijn allemaal druk, druk, lopen langs elkaar heen. Daar liggen kansen voor de kerk. Bezoeken van nieuwkomers is heel belangrijk.

Dit samenzijn wordt door iedereen ervaren als een inspirerende bijeenkomst, en vraagt om herhaling.