Project vastenactie Clemens parochie voor school in India


We zamelen dit jaar bij de vastenactie geld in voor de Holy Family International School in Elangoi, in het zuiden van India. Het is onze bedoeling € 5000,- bijeen te brengen als ondersteuning voor de school bij het aanschaffen van digiborden. Dit zijn moderne, digitale schoolborden.U kunt geld overmaken op bankrekeningnummer van de Parochie is NL91 RABO 0124 1030 30 t.n.v. Parochie van de H. Clemens Hulsberg. Ook kunt u gebruik maken van onderstaande QR-code

Bij overboeking graag vermelden: Vastenactie Project School India.