Nieuwe richtlijnen m.b.t. bezoek H. Missen en overige vieringen.


Nieuwe richtlijnen m.b.t. bezoek H. Missen en overige vieringen.
Woensdag 24 juni zijn er vanuit de regering en de bisschoppenconferentie weer nieuwe richtlijnen gekomen, m.b.t. de coronapreventie.

Hoe gaan we ons als parochie hieraan houden tijdens reguliere H. Missen en vieringen:
• Bent u ziek, ook bij twijfel, blijf dan thuis.
• Bij binnenkomst handen desinfecteren.
• Alle bezoekers noteren hun naam en telefoonnummer op een lijst die bij de ingang van de kerk ligt (voor eventueel contactonderzoek).
• De 1,5 mtr richtlijn is maatgevend, op deze manier bepalen we het maximaal aantal bezoekers.
• Reserveren is niet meer nodig, het maximaal aantal bezoekers is echter maatgevend, vol is vol.
• De priester desinfecteert zijn handen vóór het uitre-ken van de communie.
• Handen desinfecteren bezoekers vóór ontvangst communie, op eigen initiatief.
• Het meezingen met de cantor(s) is nog niet toegestaan.