Miva collecte weekend van 26 en 27 augustus


MIVA , doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar .
Elk Kind verdient het .

De jaarlijkse kerkdeurcollecte vind weer plaats
in het weekend van 26 en 27 augustus.

Het geld dat u geeft is voor de scholing van kinderen in Noord Kenia .
Meer dan 50% leeft onder de armoedegrens . Omdat de ouders geen geld hebben en niet naar de kinderen kunnen omkijken blijven ze alleen achter. Ze gaan uiteraard niet naar school.

Zr. Paulina [65] werkt dag en nacht om deze kinderen naar een school te brengen al is de afstand soms op 4 uur rijden.

“ Alleen onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken “

Om deze kinderen te helpen heeft zr. Paulina en haar medewerkers een paar stevige terreinwagens nodig die opgewassen zijn tegen dit ruige landschap in Kenia.
Mocht U niet in de gelegenheid zijn om in de kerk aanwezig te zijn dan kunt U het geld ook overmaken op
NL42INGB 0000 002950 t.n.v. stichting MIVA Den Bosch.
Onze hartelijke dank daarvoor.

Werkgroep Humisa.