MIVA collecte 24 en 25 augustus 2019


Miva collecte 24 en 25 augustus 2019

 Mobiele gezondheidszorg en vaccinaties dankzij vervoer.

In Kameroen is er voor de allerarmste geen gezondheidszorg . Pionier Ecide is veldwerker en gaar 2 x per week met de Miva auto naar de allerarmsten voor vaccinaties .Ze bezoekt dan ook andere families, mensen die geopereerd zijn controleert zij de wond . Er zijn 126 gezinnen afhankelijk van haar hulp . Zonder auto geen hulp aan de allerarmste .

In dit gebied zouden eigenlijk 2 auto’s ter beschikking moeten zijn.

Een aangepaste bus maakt fysiotherapie en onderwijs toegankelijk.

 

Er zijn echter zoveel kinderen die fysio nodig hebben dat er nog een aangepaste bus bij mag komen.

In Zimbabwe komt het vaak voor dat kinderen met een handicap niet naar school kunnen zeker de kinderen van kwetsbare families .

Het zou fijn zijn als er een busje kwam om deze kwetsbare jongeren naar school te brengen.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de honderden missionaire werkers die graag in aanmerking zouden komen voor vervoer naar de afgelegen gebieden.

 

Wij houden voor dit goede doel een kerkdeurcollecte in bovengenoemd weekend.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om hieraan deel te nemen dan kunt u uw gave overmaken op

NL 42 INGB 0000 002950  t.n.v. Miva ’s Hertogen Bosch

 

Werkgroep Humisa