Miva-collecte 2022


De jaarlijkse Miva collecte vindt in alle kerken plaats op 27 en 28 augustus.
Dit jaar is er extra aandacht voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania.

Bijna 100.000 mensen, verdeeld over 24 dorpen zijn afhankelijk van Geofrey’s ziekenhuis. De meeste mensen hebben geen geld om de zorg te betalen daarom gaat Geofrey naar de dorpen toe en vertelt de mensen wat ze kunnen doen om
* hoge bloeddruk
* diabetes
te voorkomen.

Omdat de wegen erg slecht en rotsachtig zijn is het erg moeilijk om de dorpen te bereiken. Met steun van Miva heeft men een terreinwagen aangeschaft. De auto wordt ook gebruikt als ambulance .De auto kan soms van betekenis zijn tussen leven en dood.

Mocht dit goede doel u aanspreken dan kunt u Geofrey helpen door een bedrag over te maken op.
NL 42 INGB 0000 0029 50
NL 59 ABNA 0707 0706 19
t.n.v. miva.nl

In onze kerk wordt een kerkdeurcollecte gehouden in het weekend van 27 en 28 augustus.
Bij voorbaat hartelijke dank.

Werkgroep HUMISA.