PAUS FRANCISCUS BIDT VOOR EENVOUD EN HULPVAARDIGHEID VAN PRIESTERS


PAUS FRANCISCUS BIDT VOOR EENVOUD EN HULPVAARDIGHEID VAN PRIESTERS

“Laten wij ons inleven in één van die vele priesters die in onze gemeenschappen werken.”

Wat geeft betekenis aan hun leven? Aan wie dragen zij hun priesterschap op? Waar zetten zij zich zo hard voor in? Jezus is het middelpunt van hun leven en zij willen zijn manier van leven aannemen. Het is niet gemakkelijk om de eenvoud van het evangelie te leven, die alles vanuit genade begrijpt en verwerkelijkt, in nabijheid van de allerarmsten.

Onvergetelijk is zijn eerste verschijning op de loggia van de Sint Pieter, met het eenvoudige “Buona sera!” Paus Franciscus, gewoon in het wit. Hij doet afstand van de ‘pauselijke appartementen’ en betrekt in het gastenhuis Santa Marta een klein appartement. In de eetkamer zit de Heilige Vader gewoon met anderen aan tafel. Het ‘pausmobiel’ vervangt hij, wanneer de veiligheid het toelaat, door een opmerkelijk kleine auto. Aan de vooravond van Goede Vrijdag wast hij de voeten van gevangenen, inclusief vrouwen, inclusief moslims.

De video van de Paus

Over zijn drijfveren hoeven we niet lang na te denken: de huidige kerkelijke dienaars moeten Jezus, de timmerman uit Nazareth, de bestaansgrond van de Kerk, niet alleen met weelderige woorden gedenken. Ze moeten concreet uiting geven aan Hem die de Hoogste tot nederigheid heeft gemaakt, de Almachtige tot machteloosheid. Het gaat niet om een verkrampt verzaken, waarover men zich nog op de borst kan kloppen, maar om eenvoudige solidariteit. Om datgene af te staan wat aan zoveel mensen onthouden wordt.

“Ik wil jullie vragen om eens te kijken naar de priesters die in onze gemeenschappen werken. Ze zijn niet allemaal perfect, maar velen van hen gaan er helemaal voor en geven zich met nederigheid en vreugde. Ze zijn priesters die dicht bij hun mensen staan, bereid om hard te werken voor iedereen. Laten we dankbaar zijn voor hun voorbeeld en hun getuigenis.

Laten wij ervoor bidden dat priesters zich vastberaden en solidair, door een bescheiden en hulpvaardig leven, voor de allerarmsten inzetten.

missio – Pauselijke Missiewerken investeert o.a. in de opleiding van priesters. U kunt daaraan bijdragen. U kunt een student steunen met een studiebeurs: Lees meer of steun direct.