Het bidprentje van St. Josef


Gebed tot de heilige Jozef b.g.v. St. Jozefjaar 2021

Glorierijke heilige Jozef, Bruidegom van Maria,
Bid voor ons in onze huidige nood
in deze coronatijd.
Strek Uw vaderlijke bescherming uit
over alle kinderen en jongeren
van de hele wereld.
Richt Uw vaderogen
op de belangen van de gezinnen,
kom hen te hulp met uw gebed.
Sterk de ouderen met uw gebed,
en sta de stervenden bij in hun stervensuur.

God, Schepper van al wat bestaat,
Gij hebt voor de mens de arbeid gemaakt
tot wet van zijn leven.
Geef dat wij, onder de bescherming
van de heilige Jozef, naar zijn voorbeeld
het werk behouden en volbrengen
dat Gij ons opdraagt,
en het loon ontvangen dat Gij belooft.
Dat vragen wij U,
door Christus onze Heer.
Amen