Heilig verklaring Titus Brandsma (1881-1942) op 15 mei 2022


Zondag 15 mei is Titus Brandsma (1881-1942) in Rome heilig verklaard. Een Nederlandse Karmeliet, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, grote voorman van het katholiek onderwijs in ons land, en geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereeniging. Hij zette zich in voor de vrede, voor de oecumene, en was tegen racisme en discriminatie. Hij verzette zich dan ook fel tegen de anti-joodse maatregelen van de Duitse bezetter. In opdracht van kardinaal de Jong ging hij rond langs de katholieke pers om hen aan te sporen geen anti-joodse berichten van de bezetter of advertenties van de NSB op te nemen. Dit moest hij met zijn arrestatie in januari 1942 en zijn dood in het concentratiekamp Dachau op 26 juli van datzelfde jaar bekopen.

Onderstaande foto’s zijn een impressie van het bijwonen van de heilig verklaring door onze pastoor.
De eerste twee zijn van de vigilieviering op zaterdag 14 mei in de kerk van St. Paulus Buiten-de-Muren, een viering geleid door de prior-generaal van de Karmelorde, de andere drie zijn van de heiligverklaring zondag 15 mei op het St. Pietersplein.