Contact


Geestelijkheid
Pastoor Geilen
Kapelaan Amal
Telefoon
045-5241208
045-4051273
E-mail adressen
pastoor@bavonuth.n
kapelaan@h-clemens.nl
Kerkbestuur   info@h-clemens.nl
Clemens-Klok
Kopij
Bezorging
Advertenties
 
parochieblad@h-clemens.nl
bezorgservice@h-clemens.nl
advertentie@h-clemens.nl
Kerkbijdrage 045-4051845 kerkbijdrage@h-clemens.nl
 Misintenties    misintentie@h-clemens.nl
 Website   website@h-clemens.nl
Bankrekeningen:
Kerkbijdrage
Misintenties +
overige betalingen
T.n.v. Parochie vd H. Clemens
NL26 RABO 0124 1957 68  of  NL36 INGB 0001 0364 96
NL91 RABO 0124 1030 30