Communiecantjes als “misdienettes en misdienaars”


Kapelaan Amal kwam dit jaar met het leuke idee om alle kinderen die de communie doen eens mee de H. Mis te laten dienen. Zodat de kinderen ook eens van de andere kant kunnen kijken wat er allemaal gebeurt op het altaar.
Dit leuke initiatief is zowel door de ouders als de kinderen goed ontvangen.
We hebben nu de eerste 4 weken achter ons en u kunt op bijgaande foto’s zien hoe netjes ze erop staan. De meeste hebben al gevraagd of ze nog eens mogen dienen en dat zullen we in overleg ook graag doen.
We hopen dat als de kinderen de communie hebben gedaan ze spontaan als misdienaar komen helpen. Wat is er nu nog mooier als je eens in de 4 weken aan de beurt bent en je kunt dan zo dicht bij Jezus zijn.