Bijzondere data 2021


Zondag 23 mei 2021 Pinksteren
Maandag 31 mei 2021 Afsl. Rozenkransmaand bij wegkruis
Vrijdag 4 juni 2021 Ziekencommunie
Zaterdag 5 juni 2021 Dankviering H. Communie Groep 2020
Vrijdag 11 juni 2021  19.00 uur Hoogfeest van het H. Hart
Vrijdag 18 juni 2021  19.00 uur Heilig Vormsel
Zondag 27 juni 2021 Dankviering H. Communie Groep 1 2021
Zondag 19 september 2021 Dankviering H. Communie Groep 2 2021