Bijzondere data 2022


 

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 3 juni Ziekencommunie
Zondag 5 juni Pinksteren
Zondag 26 juni Processiezondag
Vrijdag 1 juli Ziekencommunie
Vrijdag 5 augustus Ziekencommunie
Vrijdag 2 september Ziekencommunie
Vrijdag 7 oktober Ziekencommunie
Zondag 30 oktober Allerheiligen
Woensdag 2 november
Allerzielen
Vrijdag 4 november Ziekencommunie
Woensdag 23 november Feest H. Clemens
Zondag 27 november start Advent
Zondag 25 december Kerstmis
Zondag 1 januari 2023 Nieuwjaar