Bestuur en beleid


Kapelaan

 

Pastoor:

J. Geilen
Stationsstraat 191
6361 BH Nuth
Tel. 045 524 12 08
pastoor@h-clemens.nl

 

Kapelaan:

A. Arockiam
Kerkheuvel 7
6336 AX Hulsberg
Tel. 045 405 12 73
kapelaan@h-clemens.nl

Kerkbestuur:

Het kerkbestuur heeft de zorg over de financiële en materiële belangen van de parochie. Dit houdt uiteraard ook een zekere medeverantwoordelijkheid in voor het pastorale beleid. Leden van het kerkbestuur worden door de bisschop benoemd voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming voor één periode is gebruikelijk.

Voorzitter

Vice voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Leden:

 

 

Pastoor Jan Geilen

Peter Dekkers

Aloïs Voncken

Jeu Ritzen

Jacqueline Pluijmaekers

Marjo de Ruijter-Dassen

Leon Bertram

Statonsstraat 191, Nuth

Burg. Kengenstraat 5

Kleingenhoutersteeg 14

Aalbekerweg 8

Jhr. van de Maesenstraat 57

Laurierveld 36

Irenestraat 33

Koster:

Telefoonnummers Kosters:

  • Jacqueline Pluijmaekers: Tel. 045 4051872
  • Tineke Renckens Tel. 045 4052012
  • Piet Merx: Tel. 045 4052884

Beleid:

We zeggen dikwijls: “Op dit gebied voel ik mij een leek” en we bedoelen dan: “Daar heb ik geen verstand van”. Ook in de kerk wordt er over leken gepraat. Maar dat woord heeft hier een heel andere betekenis, want in dit verband gaat het over ons allemaal! Christenen, dat zijn we samen. We zijn allemaal gedoopt en daardoor zijn we allemaal evenzeer Christen. Ieder van ons heeft zijn eigen roeping en zijn eigen verantwoordelijkheid. Niemand kan dus zeggen: “Daar heb ik geen verstand van”. Integendeel: we hebben er allemaal verstand van en zo vormen we samen déze kerk van de parochie van de H. Clemens; wij samen, allemaal! Als gemeenschap kent de parochiegemeenschap haar eigen roeping en verantwoordelijkheid voor de beleving van de Heilige Boodschap. Leken lezen voor in de eucharistievieringen, ze delen de Communie uit, ze geven catechese als voorbereiding op de eerste heilige Communie en het heilig Vormsel, ze spreken mee in het beleid van de parochie, ze verzorgen de kinderwoorddiensten, ze zingen in de liturgie, ze helpen aan het altaar en zetten zich in voor de zieken, voor missie en vrede, voor solidariteit. En daar zouden ze allemaal geen verstand van hebben??!! De kerk is onze zaak, wij maken er onze zaak van door mee te werken, ieder op zijn eigen manier, in het grote raderwerk van de vrijwilligers. Er gebeurt zoveel in en rond de kerk, en dat hoort er allemaal bij: eigen inspraak, eigen inbreng, eigen verantwoordelijkheid. Op die eigen inbreng en die eigen verantwoordelijkheid wil de parochie van de H. Clemens vooral het beleid richten. Daarom ook dat er zoveel waarde gehecht wordt aan het functioneren van de diverse werkgroepen. Daarnaast is het beleid ook gericht op samenwerking met de parochies Genhout-Beek, Nuth,  Schimmert, Vaesrade en Wijnandsrade, omdat er in de toekomst geen mogelijkheid meer lijkt te zijn voor een eigen priester in iedere parochie. Misschien dat het mogelijk kan zijn om per cluster wel te beschikken over een eigen priester, maar dan moet er wel sprake zijn van samenwerking tussen de aangesloten parochies onderling.