Bestuur en beleid


 

Pastoor:

Pastoor: George Dölle
Kerkheuvel 7
6336 AX Hulsberg
Tel         : 045-4051273
Mob      : 06-28729707

Kerkbestuur:

Het kerkbestuur heeft de zorg over de financiële en materiële belangen van de parochie. Dit houdt uiteraard ook een zekere medeverantwoordelijkheid in voor het pastorale beleid. Leden van het kerkbestuur worden door de bisschop benoemd voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming voor één periode is gebruikelijk.

Voorzitter

Vice voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Leden:

 

 

Pastoor: George Dölle

Marjo de Ruijter-Dassen

Aloïs Voncken

Jeu Ritzen

Jacqueline Pluijmaekers

Leon Bertram

Kerkheuvel 7

Laurierveld 36

Kleingenhoutersteeg 14

Aalbekerweg 8

Jhr. van de Maesenstraat 57

Irenestraat 33

Koster:

Jacqueline Pluijmaekers

Tineke Renkens

Tine Peerbooms

Aloïs Voncken

045-4051872

045-4052012

06-37300874

045-4052884

Beleid:

We zeggen dikwijls: “Op dit gebied voel ik mij een leek” en we bedoelen dan: “Daar heb ik geen verstand van”. Ook in de kerk wordt er over leken gepraat. Maar dat woord heeft hier een heel andere betekenis, want in dit verband gaat het over ons allemaal! Christenen, dat zijn we samen. We zijn allemaal gedoopt en daardoor zijn we allemaal evenzeer Christen. Ieder van ons heeft zijn eigen roeping en zijn eigen verantwoordelijkheid. Niemand kan dus zeggen: “Daar heb ik geen verstand van”. Integendeel: we hebben er allemaal verstand van en zo vormen we samen déze kerk van de parochie van de H. Clemens; wij samen, allemaal! Als gemeenschap kent de parochiegemeenschap haar eigen roeping en verantwoordelijkheid voor de beleving van de Heilige Boodschap. Leken lezen voor in de eucharistievieringen, ze delen de Communie uit, ze geven catechese als voorbereiding op de eerste heilige Communie en het heilig Vormsel, ze spreken mee in het beleid van de parochie, ze verzorgen de kinderwoorddiensten, ze zingen in de liturgie, ze helpen aan het altaar en zetten zich in voor de zieken, voor missie en vrede, voor solidariteit. En daar zouden ze allemaal geen verstand van hebben??!! De kerk is onze zaak, wij maken er onze zaak van door mee te werken, ieder op zijn eigen manier, in het grote raderwerk van de vrijwilligers. Er gebeurt zoveel in en rond de kerk, en dat hoort er allemaal bij: eigen inspraak, eigen inbreng, eigen verantwoordelijkheid. Op die eigen inbreng en die eigen verantwoordelijkheid wil de parochie van de H. Clemens vooral het beleid richten. Daarom ook dat er zoveel waarde gehecht wordt aan het functioneren van de diverse werkgroepen. Daarnaast is het beleid ook gericht op samenwerking met de parochies Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade.