Bedevaart naar Banneux dinsdag 6 september


Dinsdag 6 september zijn we met een groep van ongeveer 60 personen uit de zes parochies
van ons cluster, aangevuld met mensen uit Hoensbroek, op bedevaart geweest naar
Banneux, naar Maria , de maagd der armen. In mijn preek heb ik er op gewezen dat we
allemaal ‘arm’ zijn. Ook wij kennen onze armoede, en dat is vaak geestelijke armoede, en wij
mogen onze armoede, ons lijden, ons verdriet, ons zoeken toe vertrouwen aan de Moeder
Gods. We hebben allemaal het gebed van Maria nodig om weer ‘rijk’ te mogen worden in
ons leven. Het jaarthema van Banneux is: “Kom, Maria roept je!” We hebben gehoor
gegeven aan haar uitnodiging, zijn naar haar toe gekomen. Maria nodigt ons allen in naam
van haar Zoon uit onze zorgen en noden bij haar neer te leggen.

De bedevaart was weer goed voorbereid door pastoor Jan Geilen, en samen met hem en
onze kapelaan pater Stefan Musanai hebben we deze bedevaart begeleid. Mooi was dat ook
twee van onze Hulsbergse zusters mee waren gegaan op de bedevaart.
We hebben samen de Mis gevierd, tijdens de picknick onze meegebrachte lunch genuttigd,
tijd gehad voor persoonlijk gebed bij de bron en het kopen van souvenirs, we hebben een
mooie film gezien over Banneux en het leven van Mariette Beco, aan wie Maria verschenen
is in 1933.

De dag werd besloten met de ziekenzegening, daarna een kop koffie met een
lekker stuk vlaai, en tenslotte bij de bron de zegening van alle gekochte souvenirs … en
natuurlijk een groepsfoto. Een mooi samenzijn van mensen uit verschillende parochies en
dorpen, verbonden door ons gebed tot Maria en door de gezelligheid van de dag.
Pastoor George Dölle