Liturgie


Reguliere vieringen:

 • Woensdag om 19.00 u. H. Mis
 • Donderdag om 18.30 u. Aanbidding
 • Donderdag om 19.00 u. H. Mis
 • Zaterdag om 19.00 u. H. Mis
 • Zondag om 11.00 u. Hoogmis

De weekendmissen worden opgeluisterd met volkszang, koormuziek of anderszins, zie misintentieagenda.

 • Eerste vrijdag van de maand: ziekencommunie.
  De communie wordt in de parochie rondgebracht aan degenen die niet in staat zijn om naar de kerk te gaan en toch de communie wensen te ontvangen.
  Diegenen die hiervoor in aanmerking wensen te komen, en die nog niet op de lijst staan, gelieve zich op te geven bij pastoor (045-4051273 of info@h-clemens.nl)

Bijzondere vieringen:

 • Regelmatig worden er in onze kerk themavieringen gehouden door het Combo Koor MozaïK.
 • Op zaterdagavond zijn er bij gelegenheid kinderwoorddiensten, deze worden van tevoren bekend gemaakt via deze website en in de Clemens-Klok.
 • Een speciale vermelding geldt voor de nachtmissen met Kerstmis en de jaarlijkse processie.
 • Andere bijzondere vieringen zijn bijvoorbeeld: avondwake , doopsel, huwelijk, uitvaart, afscheidsviering.

 

Misstipendia 2021 (misintentiegelden):

 • door de week: € 10,-
 • weekeinde leesmis: € 25,-
 • weekeinde gezongen mis: € 25,-
 • rouw- en trouwdienst: € 475,- (Bij regelmatige deelname aan de kerkbijdrage wordt dit bedrag geheel of gedeeltelijk niet in rekening gebracht)
 • speciale viering o.a. jubileum) € 300,-
 • Eventuele kosten voor opluistering zijn hier niet bij inbegrepen.

Eventuele kosten voor opluistering zijn hier niet bij inbegrepen.