Mistijden & –intenties


Reguliere vieringen  :

Zaterdag 19.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Zondag 11.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Woensdag 19.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Donderdag 10.15 u Woord- en communieviering in Zorgcentrum Panhuys

Nieuwe richtlijnen m.b.t. bezoek H. Missen en overige vieringen.
Woensdag 24 juni zijn er vanuit de regering en de bisschoppenconferentie weer nieuwe richtlijnen gekomen m.b.t. de coronapreventie.

Hoe gaan we ons als parochie hieraan houden tijdens reguliere H. Missen en vieringen:
• Bent u ziek, ook bij twijfel, blijf dan thuis.
• Bij binnenkomst handen desinfecteren.
• Alle bezoekers noteren hun naam en telefoonnummer op een lijst die bij de ingang van de kerk ligt (voor eventueel contactonderzoek).
• De 1,5 mtr richtlijn is maatgevend, op deze manier bepalen we het maximaal aantal bezoekers.
• Reserveren is niet meer nodig, het maximaal aantal bezoekers is echter maatgevend, vol is vol.
• De priester desinfecteert zijn handen vóór het uitreiken van de communie.
• Handen desinfecteren bezoekers vóór ontvangst communie, op eigen initiatief.
• Het meezingen met de cantor(s) is nog niet toegestaan.

De H. Mis op woensdagavond vindt, ivm Corona, voorlopig plaats in de kerk en niet in de kapel van het zusterklooster.

Misintenties

Druk op de blauwe lettes voor de agenda van de parochie inclusief de misintenties.

 

Zaterdag 29 augustus
Vooravond 22e Zondag door het Jaar A
 19.00 u
H. Mis
Ouders Gijzen-Wolter en overleden familieleden
ouders Ritzen-Collaris en ouders Brouns-Hoeppener
Zef en Elly Ritzen-Neven
Zondag 30 augustus
22e Zondag door het Jaar A
11.00 u
Hoogmis
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
jaardienst ouders Urlings-Vrencken
Woensdag 2 september
19.00 u
H. Mis in de kerk
Echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en ouders
overledenen familie Van der Broeck
oudes Heijnen-Packbiers
Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen
Vrijdag 4 september
10.30 u
Communie aan de zieken
Zaterdag 5 september
Vooravond 23e Zondag door het Jaar A
19.00 u
H. Mis
Jaardienst ouders Philomena en Louis van de Weijer-Jaminon en schoonzoon Gerrit Kempener
Zondag 6 september
23e Zondag door het Jaar A
11.00 u
Hoogmis. Bij droog weer, na de mis, koffie drinken vóór de kerk
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
jaardienst ouders Hub Bosch en Jeanne Heijnens
zielendienst Hans Laheij
1e jaardienst Tonny Muijs
1e jaardienst Margreet Crijns-Hoefsteders
zielendienst Sjeng Koolen
jaardienst Frans Roebroek
jaardienst Jo Vliegen, Jan Wijers
jaardienst ouders Neven-van Spanje en Bert van Soest
Woensdag 9 september
19.00 u
H. Mis in de kerk
Finy en Frans Crombag-Kurvers, Mina en zef Kurvers-Vliegen, Bèr Vliegen en ouders
jaardienst Leike Hendriks
overledenen familie Van der Broeck
overleden ouders Van Kempen-Claessens, Miel en Minie Cruijen-Claessens
Thei Meijers
Zaterdag 12 september
Vooravond 24e Zondag door het Jaar A
19.00 u
H. Mis
Jan Schiffelers en Tineke Offermans
Zondag 13 september
24e Zondag door het Jaar A
11.00 u
Hoogmis
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
jaardienst Jules Ritzen
jaardienst Lei Koolen
jaardienst ouders Coenen-Speetjens, dochter Annie en Frans Bemelmans
jaardienst ouders Limpens-Heidendaal en zonen Jan en Pierre
2e jaardienst Jos Bemelmans
zeswekendienst Jef Houbiers
jaardienst Sjef Mullers
  12.30 u
Doopviering Maxime de Vos
Woensdag 16 september 19.00 u
H. Mis in de kerk
Gertie Kengen-Keckhoffs (vanwege verjaardag)
overledenen familie Van der Broeck
Thei Meijers, Zef van den Bosch
Zaterdag 19 september
Vooravond 25e Zondag door het Jaar A
19.00 u
H. Mis
Zielendienst Tiny Walther-Loijens (tevens vanwege verjaardag)
jaardienst Els Ackermans-Mommers
Zondag 20 september
25e Zondag door het Jaar A
11.00 u
Hoogmis
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
jaardienst ouders Kurvers-Vliegen
jaardienst Roos Ritzen
ouders Funs en Tien Limpens-van Oppen, zonen en schoonzoon
jaardienst Paul Souren, tevens tot intentie van ouders Rouwette-Souren en overleden familie
Woensdag 16 september 19.00 u
H. Mis in de kerk
overledenen familie Van der Broeck
Thei Meijers