Mistijden & –intenties


Reguliere vieringen  :

Zaterdag 16.00 u H. Mis in Zorgcentrum Panhuys
19.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Zondag 11.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Dinsdag 10.15 u H. Mis in Zorgcentrum Panhuys
Woensdag 19.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Donderdag 10.15 u Woord- en communieviering in Zorgcentrum Panhuys

Nieuwe richtlijnen m.b.t. bezoek H. Missen en overige vieringen.
Woensdag 24 juni zijn er vanuit de regering en de bisschoppenconferentie weer nieuwe richtlijnen gekomen m.b.t. de coronapreventie.

Hoe gaan we ons als parochie hieraan houden tijdens reguliere H. Missen en vieringen:
• Bent u ziek, ook bij twijfel, blijf dan thuis.
• Bij binnenkomst handen desinfecteren.
• Alle bezoekers noteren hun naam en telefoonnummer op een lijst die bij de ingang van de kerk ligt (voor eventueel contactonderzoek).
• De 1,5 mtr richtlijn is maatgevend, op deze manier bepalen we het maximaal aantal bezoekers.
• Reserveren is niet meer nodig, het maximaal aantal bezoekers is echter maatgevend, vol is vol.
• De priester desinfecteert zijn handen vóór het uitreiken van de communie.
• Handen desinfecteren bezoekers vóór ontvangst communie, op eigen initiatief.
• Het meezingen met de cantor(s) is nog niet toegestaan.

De H. Mis op woensdagavond vindt, tot in ieder geval 1 september, plaats in de kerk en niet in de kapel van het zusterklooster.

Misintenties

Woensdag 1 juli
19.00 u
H. Mis
Echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en ouders
Overleden familie Van der Broeck
Thei Meijers
Vrijdag 3 juli
10.30 u
Communie aan de zieken
Zaterdag 4 juli
Vooravond 14e Zondag door het Jaar A
19.00 u
H. Mis
Om genezing voor onze zieken en dat ze omringd mogen worden door liefdevolle en zorgzame mensen
Zondag 5 juli
14e Zondag door het Jaar A
11.00 u
Hoogmis,
Ki(nder)-Wo(ord)-Di(enst)
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
Woensdag 8 juli
19.00 u
H. Mis
Overledenen familie Van de Broeck
jaardienst Veldman-van den Bosch, Thei Meijers
Zaterdag 11 juli
Vooravond 15e Zondag door het Jaar A
19.00 u
H. Mis
Jaardienst Jozef Bemelmans en Caroliene Wouters, Jos Bemelmans
zielendienst Miets Ruijters
Zondag 12 juli
15e Zondag door het Jaar A
11.00 u
Hoogmis
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
1e jaardienst Pierre Claessens, tevens jaardienst Ria Claessens-Halin
jaardienst Sus van Wersch-Hartgers
Woensdag 15 juli
19.00 u
H. Mis
Ouders Rouwet-Limpens (vanwege trouwdag en verjaardag vader)
overledenen familie Van der Broeck
ouders Frissen-Haagmans en overleden familie
Thei Meijers
Zaterdag 18 juli
Vooravond 16e Zondag door het Jaar A
19.00 u
H. Mis
Voor een ontspannen en fijne vakantie, thuis of elders
Zondag 19 juli
16e Zondag door het Jaar A
11.00 u
Hoogmis
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
Woensdag 22 juli
19.00 u
H. Mis
Overledenen familie Van der Broeck
Thei Meijers
Zaterdag 25 juli
Vooravond 17e Zondag door het Jaar A
19.00 u
H. Mis
Om wijsheid, dat we ons geluk niet zoeken in luxe, erkenning of succes, maar in goedheid en respectvol omgaan met onze medemensen
Zondag 26 juli
17e Zondag door het Jaar A
11.00 u
Hoogmis
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
Woensdag 29 juli 19.00 u
H. Mis
Jaardienst Anna Beugels (en vanwege naamfeest)
overledenen familie Van der Broeck
Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen