Mistijden & –intenties


Reguliere vieringen  :

Zaterdag 19.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Zondag 11.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Woensdag 19.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Donderdag 18.30 u Aanbidding in St. Clemenskerk
  19.00 u H. Mis in St. Clemenskerk

Richtlijnen m.b.t. bezoek H. Missen en overige vieringen.

Hoe gaan we ons als parochie hieraan houden tijdens reguliere H. Missen en vieringen:

• Bent u ziek, ook bij twijfel, blijf dan thuis.
• Aanmelden voor de H. Mis, via 045-4051273 of pastoor@h-clemens.nl .
• Bij binnenkomst handen desinfecteren.
• De 1,5 mtr richtlijn blijft van kracht.
• De priester desinfecteert zijn handen vóór het uitreiken van de communie.
• Het meezingen met de cantors is nog niet toegestaan.

De H. Mis op woensdagavond vindt, ivm Corona, voorlopig plaats in de kerk en niet in de kapel van het zusterklooster.

Misintenties

Druk op de blauwe letters voor de agenda van de parochie inclusief de misintenties.