Maandelijkse archieven: mei 2022


Communicanten 2022

Onder een stralend zonnetje hebben op 18 mei deze kinderen van onze parochie  hun 1e heilige Communie gedaan. Gefeliciteerd voor jullie allemaal, maar natuurlijk ook ouders en verdere familieleden.  


Heilig verklaring Titus Brandsma (1881-1942) op 15 mei 2022

Zondag 15 mei is Titus Brandsma (1881-1942) in Rome heilig verklaard. Een Nederlandse Karmeliet, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, grote voorman van het katholiek onderwijs in ons land, en geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereeniging. Hij zette zich in voor de vrede, voor de oecumene, en was […]