Communicanten 2022

Onder een stralend zonnetje hebben op 18 mei deze kinderen van onze parochie  hun 1e heilige Communie gedaan. Gefeliciteerd voor jullie allemaal, maar natuurlijk ook ouders en verdere familieleden.  


Heilig verklaring Titus Brandsma (1881-1942) op 15 mei 2022

Zondag 15 mei is Titus Brandsma (1881-1942) in Rome heilig verklaard. Een Nederlandse Karmeliet, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, grote voorman van het katholiek onderwijs in ons land, en geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereeniging. Hij zette zich in voor de vrede, voor de oecumene, en was […]


Overleden op 2 mei mw. Tiny Brouns

Op 2 mei is, op 85-jarige leeftijd, overleden in Huize d’Alzon, Tiny Brouns. De uitvaartdienst is op maandag 9 mei in de kapel van het zusterklooster, waarna aansluitend de crematie..


Overleden op 25 april dhr Hub Speetjens

Op 25 april is, op 73 jarige leeftijd, overleden te Sittard, Hub Speetjens. De avondwake is op vrijdagavond 19.00 uur, de uitvaartdienst op zaterdag 30 april om 10.30 uur in de H. Clemens kerk te Hulsberg, waarna aansluitend de crematie.


Samenvatting bijeenkomsten rond synodaal proces 20 en 21 febr. 2022

Wat betekent geloven voor jou? Luisteren naar blijde boodschap en die boodschap ook verkondigen. Jezus’ boodschap van liefde is de kern van het geloof. Goed zijn voor elkaar, in woorden en daden. Geloof uit zich vooral door wat je doet. Geloof is meer dan alleen de kerk, ook positief met […]


Project vastenactie Clemens parochie voor school in India

We zamelen dit jaar bij de vastenactie geld in voor de Holy Family International School in Elangoi, in het zuiden van India. Het is onze bedoeling € 5000,- bijeen te brengen als ondersteuning voor de school bij het aanschaffen van digiborden. Dit zijn moderne, digitale schoolborden.U kunt geld overmaken op […]