Zilveren jubileum bisschop Wiertz


Zondag 30 september in Maastricht

Emeritus-bisschop Frans Wiertz viert deze maand zijn zilveren bisschopsjubileum. Het is precies 25 jaar
geleden dat hij in de kathedraal in Roermond tot bisschop werd gewijd. Bovendien was het afgelopen voorjaar
vijftig jaar geleden dat Mgr. Wiertz de priesterwijding ontving.
Dit dubbele wijdingsjubileum wordt op zondag 30 september gevierd tijdens een feestelijke eucharistieviering
in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. Om 10.30 uur is daar dan een plechtige eucharistieviering uit
dankbaarheid. Na afloop van de mis is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren. Mgr. Wiertz kijkt nog steeds
met grote dankbaarheid terug op het hartverwarmende afscheid dat hij eind vorig jaar heeft gehad, zo laat hij
weten. Ook realiseert hij zich dat velen op dit tijdstip verplichtingen in de eigen parochie hebben. Desondanks
wil hij zijn zilveren bisschopsjubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Net als bij zijn afscheid vorig jaar vraagt de bisschop om geen persoonlijke cadeaus mee te brengen. Wie zijn
aanwezigheid toch vergezeld wil laten gaan van een gift, kan een financiële bijdrage leveren ten behoeve van
een school voor kinderen van vluchtelingen uit Eritrea in Sudan, waar de Limburgse aartsbisschop Mgr. Bert
van Megen als nuntius werkt. Hij zal op 30 september bij de viering in Maastricht aanwezig zijn. Bijdragen voor
het project zijn welkom op rekeningnummer IBAN: NL83INGB0001030800 ten name van Bisdom Roermond

onder vermelding van ‘bisschopsjubileum’.