Kerkbestuur


Het bestuur van een parochie is statutair in handen van een kerkbestuur. Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de parochie en voor het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof enzovoort. Het staat onder voorzitterschap van de pastoor.
Zie ook “Bestuur en Beleid“.

Contactpersoon:
Waarnemend pastoor Schreurs
Tel. 046 4431292