Eerste Heilige Communie


Brigitte, Ivette en Gonie

Brigitte, Ivette en Gonnie

De doelstelling van deze werkgroep is: ouders die ervoor gekozen hebben om hun kind de eerste heilige Communie te laten doen, helpen hun kind zo goed mogelijk voor te bereiden op die dag. De werkgroep bestaat uit een vaste kern, gevormd door de kapelaan als parochieverantwoordelijke, Brigitte Driessen-Dolmans, Ivette Broers-Kroonen en Gonnie Sieben-Vanderheijden als vrijwilligers uit de parochiegemeenschap. Deze kerngroep wordt jaarlijks aangevuld met ouders van de communicanten van dat jaar.

Op de eerste avond met elkaar en met de gang van zaken rond de voorbereiding op de eerste heilige Communie in onze parochie kennis te hebben gemaakt, kunnen de ouders die daarvoor belangstelling hebben, zich opgeven voor de verschillende subgroepen.

Er is een subgroep Liturgie voor het samenstellen van de Presentatie-, Communie- en dankviering. Een tweede subgroep houdt zich bezig met de versiering van de kerk, het in beeld brengen van het voor dat jaar gekozen thema en het ontwerpen/maken van een uitnodiging voor de dag van de eerste heilige Communie.

Een derde subgroep houdt zich bezig met het begeleiden van de kinderen tijdens de catecheselessen die door kapelaan/pastoor gegeven worden.

Sinds enkele jaren worden de catechese- en muzieklessen buiten schooltijd gegeven. Het zijn ongeveer 12 catechese- en 5 muzieklessen

Het jaarlijkse thema van de vieringen wordt bepaald door de werkgroep communie. Bij het maken van de versieringen, behorend bij het thema, worden de communicanten en hun ouders volledig betrokken. Het hele gebeuren rond de eerste heilige Communie wordt met een dankviering en de processie afgesloten.

In de voorbereidingen op de heilige communie krijgen de communicanten ook een rondleiding in en rond de kerk, bezoek aan de molen, brood bakken, vastenactie helpen verzorgen, doopviering- en kinderwoorddiensten bijwonen. (enkele genoemde activiteiten onder voorbehoud)

Contactgegevens van de werkgroep Communie: communie.hulsberg@gmail.com

Contactpersoon:
Gonnie Sieben-Vanderheijden
Irenestraat 3
6336 TW Hulsberg
Tel. 045 4052715