Eerste Heilige Communie


Als werkgroep “Eerste Heilige Communie” willen wij ons even voorstellen:

Brigitte Driessen-Dolmans, Ivette Broers-Kroonen en Faye Frijsinger.

Alle drie moeder van jonge kinderen waar het gezin centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat we iets kunnen betekenen voor de parochie in Hulsberg, het samen kerk zijn.

Graag willen wij de kinderen van ouders die ervoor kiezen om hun kind/kinderen de Eerste Heilige Communie te laten doen, zo goed mogelijk begeleiden.

De werkgroep bestaat uit een vaste kern, gevormd door de kapelaan of pastoor als parochieverantwoordelijke en wij drie als vrijwilligers uit de parochiegemeenschap.

Op de eerste avond in oktober komen we op school bij elkaar om kennis te maken en de gang van zaken rond de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie te bespreken. De ouders kunnen zich aansluitend opgeven voor de beide sub werkgroepen, Liturgiegroep of Versiergroep.

De Liturgiegroep, wordt begeleid door Ivette, deze groep stelt de Presentatie-, Communie- en Dankviering samen. De Versiergroep houdt zich bezig met de versiering van de kerk en wordt begeleid door Brigitte.

En dan het meest belangrijke de voorbereidingslessen met o.a. zang, knutselen en samen bidden, elke vrijdagmiddag (op school) gegeven onder begeleiding van Faye en kapelaan. De lessen starten na de herfstvakantie en eindigen voor de zomervakantie, dus ook nog ná de communieviering.

We vinden tradities rondom de 1e H. Communie in Hulsberg belangrijk;

* Het kerstspel op kerstavond

* Het doopsel van een jonge parochiaan in januari

* Helpen als misdienaar

* Geld inzamelen voor de vastenactie in maart

* Het uitstapje naar de molen in Nuth in april/mei

* Samen brood bakken medio mei

* De modeshow in juni

* De Sacramentsprocessie in juni

Contactgegevens van de werkgroep Communie:

Via e-mail: communie.hulsberg@gmail.com

Contactpersoon:

Brigitte Driessen-Dolmans

Nieuwenhuysstraat 22

6336 XW Hulsberg

Tel.nr.06-25337365