Avondwake


De bijeenkomst rond een dode tussen overlijden en uitvaart is een oud gebruik. Men kwam ’s avonds in het sterfhuis bijeen om te waken en te bidden. Zo was men elkaar tot steun.
Deze gewoonte is in de loop van de twintigste eeuw in onbruik geraakt en in plaats hiervan werd vaak in de kerk de rozenkrans gebeden. In de zestiger jaren deed de avondmis zijn intrede.
Geleidelijk aan werd deze avondmis of dit rozenkransgebed vervangen door een avondwake of gebedsviering.
De avondwake heeft een eigen karakter en ademt een ingehouden sfeer uit, mede door het tijdstip van deze viering aan de vooravond van de uitvaart. Troost en bemoediging zoekend bij elkaar in deze moeilijke, duistere uren van pijn en verdriet om het verlies van een dierbare, is men solidair in gebed en herinnering.

Ook in onze parochie neemt de avondwake een bijzondere – vaak zelfs onvervangbare – plaats in het afscheidsproces in.
De avondwakegroep, bestaande uit dames en heren, heeft als doel in dit proces een steun te zijn voor de betrokken familie. In een gesprek wordt in nauw overleg met de familie een viering samengesteld,  waarin een geheel eigen inbreng en ook actieve deelname van familie en/of vrienden mogelijk is. Het gebruik van riten en symbolen de keuze van teksten en muziek bepalen dan ook de eigenheid van deze viering.

Bij een overlijden komen, na een vooraf gemaakte afspraak, twee leden van de groep op huisbezoek om samen met de familie de viering aan de vooravond van de uitvaart voor te bereiden. Zo kan aan de avondwake een geheel persoonlijk karakter gegeven worden. Indien de familie echter geen thuisbezoek wenst, zal de groep een avondwake samenstellen aan de hand van de gegevens die men van familie/vrienden of van de pastoor verstrekt krijgt.
Dezelfde personen die de avondwake hebben voorbereid, zullen tijdens de avondwake zelf ook voorgangers zijn.
Met deze geheel door leken verzorgde vieringen is het mogelijk om op elke dag van de week, ook op de zondag, een avondwake te houden. Aanvang van de avondwake is om 19.00 uur, m.u.v. de woensdag, dan is het 20.00 uur na de avondmis.

Contactpersoon:
Mevr. J. Pluijmaekers
Jonkheer van de Maesenstraat 57
Tel. 045 4051872