Dameskoor “Laudate”


Laudate_logo

Dameskoor “Laudate” is opgericht op 9 januari 1969 en telt momenteel 14 leden en 7 leden van het GKC. Het koor heeft als doel het opluisteren van begrafenismissen, huwelijksmissen, jubileummissen en luistert incidenteel de hoogmis op zondagmorgen op.
Het koor beschikt over een uitgebreid en gevarieerd repertoire van kerkelijke en wereldlijke liederen in diverse talen.
Iedere woensdag is er om 19.30 uur repetitie in de recreatiezaal van Zorgcentrum “Panhuys” in Hulsberg onder leiding van Ed Coenen, die tevens organist is.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
G. Franssen-Slangen
Brandenberg 7
6343 DH Klimmen
Tel. 045 4051584
Secretariaat:
G. Franssen-Slangen
Brandenberg 7
6343 DH Klimmen
Tel. 045 4051584
Penningmeester:
M. Martens-Lambij
Overheek 70
6343 PC Klimmen
Tel. 045 4051327
Lid:
Mevr. C. Ramaekers-Quax
Mesweg 13A
6336 VS Hulsberg
Tel. 045 4051772

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij bovenstaande bestuursleden.

Contactpersoon:
G. Franssen-Slangen
Brandenberg 7
6343 DH Klimmen
Tel. 045 4051584