Vastenactie 2019


Projecten vastenactie 2019

Dit jaar hebben we 2 vastenactieprojecten in India .

Verleden jaar hebben wij voor de St. Antony’s Middle school, waar 219 kinderen opzitten en 10 leerkrachten, gezorgd dat er een gebouwtje kwam waar toiletten en kranen zouden komen. Kapelaan Amal is in India geweest en heeft geconstateerd dat het geld goed besteed is. Nu zijn er 10 toiletten en urinoirs en stromend water. Dit jaar willen wij de helft van de opbrengst van de vastenactie gebruiken voor computers en klein schoolmeubilair.

Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie levert iedere dollar die in water en sanitair wordt geïnvesteerd een economisch rendement op tussen de 3 en 34 dollar. In onze wereld sterft iedere 90 seconden een kind aan vervuilt water. 844 miljoen mensen hebben géén schoon drinkwater ter beschikking. 263 miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen voor schoon drinkwater.

Het tweede project dat wij dit jaar hebben in India is ook voor toiletten en water nl. in het dorp Thangachimadam dat een bedevaartplaats is en waar veel pelgrims naar toe komen. In de hele omtrek zijn geen toiletten. Wij gaan voor 2 toiletten en een wasbak met stromend water.

Uiteraard gaat kapelaan Amal, op eigen kosten deze projecten weer bezoeken. Binnenkort krijgen we foto’s van het gebouwtje met de 10 toiletten we zullen dan ook enkele foto’s in de Cl-Klok plaatsen.

De volgende keer komen de vastenzakjes weer in de Clemens-Klok. U kunt uw bijdrage alvast in het zakje doen, zodat de collectant het maar hoeft aan te pakken.

Werkgroep Humisa