Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice dhr. Peter Dekkers


Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice dhr. Peter Dekkers

Zondag 25 november werd in onze parochiekerk aan het einde van de H. Mis, tijdens onze jaarlijkse Clemensdag, door pastoor Geilen en kapelaan Amal een pauselijke onderscheiding uitgereikt aan dhr. Peter Dekkers (73 jaar).

Peter Dekkers kreeg deze onderscheiding voor zijn vele werk binnen en buiten onze parochiegemeenschap, zowel kerkelijk als wereldlijk.

Op zijn “Curriculum Vitae” staan o.a. de volgende activiteiten:

Peter was in 1969 één van de medeoprichters van ons Gospelkoor (nu Combo koor MozaiK), hij was daar de 1e secretaris en van 1979-1983 voorzitter.

Ten tijde van zijn lidmaatschap van het Gospelkoor was Peter bijzonder actief bij de tekstgroepen, die zorgden voor liturgisch verantwoorde teksten ten behoeve van de vieringen waaraan het koor meewerkte. Ook voor het kinderkoor verzorgde hij jarenlang teksten, die de kinderen konden voordragen tijdens de door het kinderkoor opgeluisterde eucharistievieringen.

Vanaf maart 1995 is Peter lid van het Gemengd Koor St.- Caecilia (kortweg GKC) waarvan hij sinds 2007 voorzitter is. Naast het lidmaatschap van het GKC is hij vanaf zijn aanmelding bij het GKC ook lid van de Zanggroep Gregoriaans, die jaarlijks circa 20 eucharistievieringen in onze parochie opluistert. Naast deze beide koren is hij tevens lid van zangkoor Laudate (opluisteren uitvaarten) en het Gelegenheidskoor (o.a. in de vakantieperiode).

Van 1999 tot 2007 was Peter Dekkers lid van het Kerkbestuur van de parochie van de H. Clemens te Hulsberg en vervulde daar de functie van vice-voorzitter. Met name in het pastoorloze tijdperk heeft hij veel werk verzet om de parochie zoveel mogelijk continuïteit te bieden wat betreft vieringen.

Vanaf 2016 is hij weer lid van bovengenoemd kerkbestuur en vervult daarbij weer de functie van vice-voorzitter. Vanaf 2017 is hij tevens acoliet bij uitvaarten.

Sinds 1993 is Peter lid van de groep parochianen, die de alom in de regio bekende kerststal in de parochiekerk jaarlijks bedenken en realiseren (dit jaar dus 25 jaar).

Tevens is Peter als vrijwilliger actief in Zorgcentrum Panhuys te Hulsberg, waar hij lid is van het pastoraal team, dat o.a. wekelijks een woord- en communieviering verzorgd.

Ook is Peter sinds 2017 lid van de parochiële werkgroep HiP (Hulp in Praktijk).

Buiten parochieverband maar binnen de gemeenschap van Hulsberg is Peter Dekkers als vrijwilliger in de uitleen verbonden aan de Openbare Bibliotheek Nuth, locatie Hulsberg.

Sinds 2011 is Peter bestuurslid van Stichting Steunfonds Rinévé dat zich financieel inzet voor de hulpbehoevende medemens, dichtbij en veraf.

Tijdens zijn werkzame leven was Peter Dekkers als leraar verbonden aan het Broeklandcollege te Hoensbroek waar hij naast lessen godsdienst en maatschappelijke vorming ook talloze eucharistische schoolvieringen (mee) verzorgde.

Namens de school fungeerde hij meermalen als contactpersoon bij droevige omstandigheden met of nabij leerlingen.

Ongetwijfeld zijn in deze opsomming nog de nodige activiteiten onvermeld gebleven, doch het mag duidelijk zijn dat Peter Dekkers in de loop van meer dan veertig jaren met name in en nabij de parochie van Hulsberg buitengewoon actief is geweest en nog steeds is en dat in bijzonder op kerkelijk gebied. Dat hij daarvoor op enig moment officieel in het zonnetje wordt gezet, zal door menigeen als zeer verdiend worden erkend. Dat dit in de vorm van een Pauselijke onderscheiding gebeurt, is voor ons eigenlijk een vanzelfsprekendheid.

Dhr. Peter Dekkers mag, qua inzet en plichtsbesef, gezien worden als een voorbeeld voor ons allemaal. Hij brengt nog dagelijks Zijn Boodschap aan ons in praktijk.

Peter, namens onze hele parochiegemeenschap van harte proficiat met deze blijk van waardering van onze paus Franciscus.

Ons kerkbestuur