Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifce mevr. Lies Limpens-Frissen


Zondag 1 juli werd in onze parochiekerk na de zondagse H. Mis waarin onze oud-pastoor pater van den Beuken voorging, door kapelaan Amal een pauselijke onderscheiding uitgereikt aan mevr. Lies Limpens-Frissen (90 jaar).

Mevr. Limpens kreeg deze onderscheiding voor haar vele werk binnen onze parochie-gemeenschap, zowel kerkelijk als daarbuiten.

Op haar “Curriculum Vitae” staan o.a. de volgende activiteiten:

In onze parochiekerk lectrice tijdens de diensten door de week.

In zorgcentrum Panhuys méér dan 25 jaar lid van het pastoraal team, lectrice en koster.

In het Hulsbergse verenigingsleven nog altijd actief lid van het dames comité van fanfare St. Caecilia, lid van de vrouwenbond, actief lid en voormalig bestuurslid van zwemclub HZV 1972 en voormalig lid van het Oranjecomité.

Dit alles naast haar nog altijd actieve werk voor haar gezin.

Mevrouw Lies Limpens-Frissen mag, qua zorgzaamheid en plichtsbesef, gezien worden als een voorbeeld voor ons allemaal. Zij brengt nog dagelijks Zijn Boodschap aan ons in praktijk.

Mevr. Limpens, namens onze hele parochiegemeenschap van harte proficiat met deze blijk van waardering van onze paus Franciscus.

Ons kerkbestuur