Pastoor Geilen


Benoeming en installatie pastoor Geilen

Zondag 3 december is onze kapelaan Jan Geilen tot pastoor benoemd en geïnstalleerd voor de parochies H. Bavo Nuth, H. Servatius Vaesrade, H. Stephanus Wijnandsrade en onze parochie van de H. Clemens.

Dit gebeurde tijdens een feestelijke eucharistieviering in de H. Bavokerk te Nuth, waarbij onze deken Jos Schreurs vóór ging.

De H. Mis werd opgeluisterd door GKZ St. Bavo en de Koninklijke Harmonie St. Bavo.

Deze laatste begeleidde onze nieuwe pastoor na afloop, samen met zijn familie, de kerkbesturen, genodigden en de parochianen naar het Trefcentrum, waar een druk bezochte receptie plaats vond.