Nieuwe beperkingen ivm corona


Met de voorlaatste richtlijnen i.v.m. Corona was goed te leven.

Zoveel mensen in de kerk als met in achtneming van de 1,5 meter regel mogelijk was. Daarmee kwamen we in onze kerk praktisch op ca. 100 personen.

Bij oplopende besmettingen was het echter van regeringswege nodig om strengere maatregelen te treffen.

Wat houdt dit in voor de komende tijd:

 • Het maximaal aantal kerkgangers per viering wordt weer teruggebracht tot 30 personen op minimaal 1,5 meter afstand (excl. priesterkoor).
 • Dit houdt in, dat u zich weer moet aanmelden bij pastoor (045-4051273 of pastoor@h-clemens.nl )
 • Als u graag naar de H. Mis wilt komen en de weekendvieringen zijn reeds bezet, hebt u 2 uitwijkmogelijkheden, op woensdag- en donderdagavond om 19.00 uur. U mag deze vieringen dan ook zien als weekendvieringen. U kunt via mail of telefoon bij de pastoor aangeven of u wilt dat de intenties die u besteld heeft voor de zaterdag- of zondagviering ook gelezen worden in één van deze doordeweekse H. Missen, voorafgaand aan het betreffende weekend.
 • Heeft u klachten zoals omschreven door de overheid, blijf dan thuis (ook als u zich reeds aangemeld heeft).
 • Bij binnenkomst van de kerk dient u uw handen te desinfecteren.
 • Het dragen van een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid) wordt zeer aangeraden. Dit wordt alleen afgedaan bij het ontvangen van de H. Communie.
 • Er wordt alleen gezongen door een cantor of een aantal zangers op voorgeschreven afstand.

Deze nieuwe richtlijnen hebben uiteraard ook consequenties voor de vele activiteiten, die tot het einde van het jaar op onze kerkelijke agenda staan, zoals:

 • De gezinsvieringen: De gezinsvieringen van zaterdag 31 oktober en zaterdag 21 november komen te vervallen.
 • De Allerzielenviering: Dit worden 2 verkorte vieringen zie Clemens-Klok.
 • Onze Clemensdag: Wordt wel aandacht aan geschonken tijdens de dienst, maar er zal na afloop geen gezellig samenzijn georganiseerd worden.
 • De misopluisteringen door de beide fanfares en het GKC, b.g.v. hun patroonsfeesten: De verenigingen bekijken of ze met kleine ensembles de betreffende H. Mis kunnen opluisteren. Er wordt eventueel naar alternatieve data gezocht als corona op z’n retour is.
 • De vieringen rond Kerstmis: Daar komen we in de volgende Clemens-Klok op terug.

We houden jullie via mededelingen tijdens de H. Missen, Clemens-Klok, website en facebook op de hoogte, hoe e.e.a. vorm gaat krijgen.

Wij vertrouwen op jullie begrip en medewerking.

Jullie kerkbestuur