Léon Theunissen


Mag ik mij even voorstellen.

 

Mijn naam is Léon Theunissen ik ben 43 jaar oud, ongehuwd, afkomstig uit Bingelrade en sinds 1,5 jaar woonachtig in Oirsbeek.

 

Ik ben ruim 22 jaar werkzaam in Sevagram zorgcentrum Panhuys als zorg assistent.

Sinds 1997 ben ik lid en sinds 2006 voorzitter van de werkgroep Geestelijke Verzorging  Sevagram zorgcentrum Panhuys. Deze werkgroep is destijds door pastoor Gerard van den Beuken o.m.i. in het leven geroepen toen het Panhuys officieel deel ging uitmaken van de parochie van de H. Clemens Hulsberg.

 

In 1998 ben ik een cursus gaan volgen bij het bisdom Roermond tot ‘Buitengewoon Bedienaar van de H. Eucharistie’. Buitengewoon bedienaar van de H. Eucharistie wil zeggen dat ik o.a. officieel de H. Communie mag uitdelen in de kerk en aan zieken tijdens een huisbezoek. Verder mag ik voorgaan tijdens vieringen van woord en communie. Ook ben ik bevoegd om het Allerheiligste ter aanbidding uit te stellen.

 

Op 14 september 2013 ben ik bij het bisdom Roermond begonnen met een 4-jarige opleiding bij de KAIROS, de catechistenopleiding van het bisdom Roermond.

Op zondag 12 november jl. heb ik, tijdens een vesperviering in de St. Christoffel kathedraal te Roermond uit handen van onze hulpbisschop Mgr. Everard de Jong namens Mgr. Frans Wiertz, mijn missio canonica ( kerkelijke zending) ontvangen.

 

Daar ik mijn stageperiode voor de opleiding in zorgcentrum Panhuys heb doorlopen zal ik aldaar de meeste taken als catechist uitvoeren.

Vanaf 17 november jl. maak ik, samen met pastoor Geilen en kapelaan Amal deel uit van het pastorale team van het cluster Nuth-Hulsberg-Vaesrade-Wijnandsrade.

Ik zal ook enkele taken binnen het cluster gaan vervullen.

 

Ik verheug mij erop om Christus mede te mogen gaan uitdragen binnen het parochiecluster. Dit is immers de letterlijke betekenis van Christoffel of Christophorus, ‘Christusdrager’ of ‘hij die Christus draagt’.

 

Met vriendelijke groet,

 

Léon Theunissen.