Hoogfeest van het Heilig Hart vrijdag 11 juni 19.00 u


Vrijdag 11 juni (tweede vrijdag na Pinksteren): Hoogfeest van het H.Hart. De liefde is het belangrijkste gebod van Jezus: heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad. En het hart wordt vanouds gezien als de zetel van de liefde in een persoon. Daaruit is het feest van het H.Hart ontstaan: het Hart van Jezus dat overstroomt van liefde voor ons allen. Met name in de 19e en begin 20ste eeuw nam de H.Hartdevotie een grote vlucht: in huizen, kerken en op pleinen stelde men H.Hartbeelden op. Ook in onze kerk staat een H.Hartbeeld, en er staat er een aan het Wilhelminaplein.