H. Mis op woensdagavond


In de mand oktober is de avondmis op woensdag om 19.00 uur, als proef, opgedragen in ons zusterklooster. Dit is de kerkgangers, de zusters en onze kapelaans zo goed bevallen, dat wij kunnen concluderen dat de proef geslaagd is.
Dus zal de woensdagse H. Mis de gehele winterperiode in het zusterklooster plaatsvinden.
T.z.t. horen jullie wanneer we weer terug gaan naar onze parochiekerk.
Langs deze weg willen wij de zusters reeds hartelijk bedanken, voor het bieden van deze mogelijkheid, en voor de zeer prettige samenwerking.