Archief

Hier staan alle oude berichten:


Palmtakje

Aanstaande zondag is Palmzondag, tijdens de H. Mis. worden dan weer de Palmtakjes gezegend. Tussen Palmzondag en Pasen kunt u de gezegende palmtakjes afhalen in de Mariakapel In de Katholieke Kerk wordt Palmpasen vanouds gevierd met de zegening van palmtakken aan het begin van de H. Mis. Bij het begin van de misviering zegent […]


Het ezeltje van Palmzondag

Het ezeltje van Palmzondag In mijn jaren in de parochie kwam ik wekelijks op een aantal basisscholen. Wanneer ik een nieuwe groep met onbekende kinderen voor mij kreeg, dan werd de eerste les steevast als kennismaking gebruikt: de kinderen mochten vragen wat ze wilden. Jarenlang was een bijzonder moeilijke en […]


Vormselvoorbereiding

Vormselvoorbereiding De leerlingen van groep 8 die op 10 maart 2018 gevormd gaan worden, zijn inmiddels al druk bezig met de voorbereiding op dat vormsel. In die voorbereiding is er ook gesproken over de Heilige Geest, die vaak symbolisch wordt voorgesteld in de gedaante van een duif. Om dit symbolische […]


H. Mis op woensdagavond

In de mand oktober is de avondmis op woensdag om 19.00 uur, als proef, opgedragen in ons zusterklooster. Dit is de kerkgangers, de zusters en onze kapelaans zo goed bevallen, dat wij kunnen concluderen dat de proef geslaagd is. Dus zal de woensdagse H. Mis de gehele winterperiode in het […]