Bisschoppen scherpen maatregelen coronavirus aan


Bisschoppen scherpen maatregelen coronavirus aan

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.

Alle weekend vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Bisschop Harrie Smeets van Roermond conformeert zich aan dit besluit.

Zolang er geen vieringen in de weekenden mogen zijn in de kerk, wordt de doordeweekse H.Mis op woensdag verplaatst van het klooster naar de kerk. Dus zeker tot eind maart: iedere woensdagavond om 19.00 uur H.Mis in de H.Clemenskerk.

Alternatieven

  • In onze parochie wordt op zaterdag van 19.00-19.30 uur en op zondag van 11.00-11.30 uur het Allerheiligste uitgesteld, om mensen zo de mogelijkheid te bieden tot gebed en aanbidding.
  • De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
  • Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur (https://www.radiomaria.nl/).
  • Gebed:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.

 

Voor meer informatie zie:

https://www.bisdom-roermond.nl/maatregelen-coronavirus-aangescherpt