Mistijden & –intenties


Reguliere vieringen:

Zaterdag 16.00 u H. Mis in Zorgcentrum Panhuys
19.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Zondag 11.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Dinsdag 10.15 u H. Mis in Zorgcentrum Panhuys
Woensdag 19.00 u H. Mis in het klooster aan de Schoolstraat
Donderdag 10.15 u Woord- en communieviering in Zorgcentrum Panhuys

 

Misintenties

Woensdag 14 maart 19.00 u H. Mis in het klooster
Ouders Heijnen-Packbiers
overledenen familie Van der Broeck
Thei Meijers
Zaterdag 17 maart
Vooravond 5e Zondag van de Vasten Jaar B
19.00 u H. Mis met volkszang
Jaardienst Mia Meex-Smeets
Zondag 18 maart
5e Zondag van de Vasten Jaar B
11.00 u Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
jaardienst ouders Dolmans-Orbons en zoon Victor
jaardienst ouders Janssen-Schrouff, zonen Wiel en Leo en dochter Mia
jaardienst Twan Ritzen en ouders Stassen-Pruppers
Woensdag 21 maart 19.00 u H. Mis in het klooster
H. Jozef (stichting Anna Beugels)
overledenen familie Van der Broeck
Thei Meijers
Zaterdag 24 maart
Vooravond Palmzondag/Opening Goede Week
19.00 u Presentatieviering Eerste H. Communie/H. Mis met Palmwijding
Na de H. Mis uitdelen Palmtakjes
1e jaardienst Jan Huntjens
jaardienst ouders Neven-van den Bosch
Zondag 25 maart
Palmzondag/Opening Goede Week
11.00 u Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor
Na de H. Mis uitdelen palmtakjes
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
jaardienst Victor Bosch, ouders Bosch-Haenen en ouders Delahaije-Kleijker
jaardienst Jo Kerckhoffs en broer Hub, ouders Kerckhoffs-Kissels en oom Jos
Woensdag 28 maart 19.00 u H. Mis in het klooster aan de Schoolstraat
Overledenen familie Van der Broeck
Thei Meijers
Donderdag 29 maart
Witte Donderdag/Viering Laatste Avondmaal
10.00 u Communie aan de zieken door kapelaan Amal
19.00 u Plechtiger Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor
Voor een goede deelname aan de Eucharistievieringen
om eerbied voor de Heer in Brood en woord
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
Gedachtenis van Jezus’ Kruisdood
Vasten en Onthoudingsdag
15.00 u Kruiswegviering
19.00 u Goede Vrijdagdienst met volkszang. Lijdensverhaal, Kruisviering, Communiedienst
Zaterdag 31 maart
Stille Zaterdag
19.00 u Plechtige Paaswake m.m.v. het Gelegenheidskoor
Viering Verrijzenis van de Heer. Dienst uur en Licht, Dienst Woord en Hernieuwing, Doopbeloften, Zegening met Paaswater.
Heilige Eucharistie van Pasen

Ivo Jennekens (vanwege verjaardag)
voor overtuigd geloven in de verrijzenis
Zondag 1 april
Hoogfeest van de Pasen
11.00 u Hoogmis m.m.v. het G.K.C.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
Guus Huntjens en Philomena Huntjens-Lemmerling
jaardienst Jan Rittersbeek en Mien Rittersbeek-Bruijstens
jaardienst ouders Dolmans-Eussen en zoon Felix Dolmans
ouders Janssen-Schrouff en zonen Wiel en Lei en dochter Mia
overledenen van de familie Mevis-Eurelings en de familie Jacobs-Schouteten
jaardienst Bert van Soest en ouders Neven-van Spanje
ouders Rouwette-Souren, Paul Souren en overleden familie
Maandag 2 april
Tweede Paasdag
11.00 u
Hoogmis met volkszang
Voor de velen die getroffen worden door tegenslag, ziekte en dood : dat zij niet alleen staan
Woensdag 4 april 19.00 u H. Mis in het klooster aan de Schoolstraat
Overleden echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en ouders
overledenen familie Van der Broeck
Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, rinus en ouders Meijers-Heunen
ouders Janssen-Schrouff en familie
Donderdag 5 april
Vrijwilligersavond
19.00 u H. Mis in de parochiekerk H. Clemens met volkszang
Aansluitend Vrijwilligersavond
Voor levende en overleden medewerkers en vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap
Vrijdag 6 april
 Zaterdag 7 april
Vooravond 2e Zondag van Pasen/Beloken Pasen
 19.00 u  H. Mis met volkszang
Voor alle mensen, dat wij in verbondenheid en solidariteit samen door het leven gaan, elkaar de hand reiken en daadwerkelijk vreugde en verdriet met elkaar delen
Zondag 8 april
2e Zondag van Pasen/Beloken Pasen
11.00 u Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
jaardienst Marie-Louise Crutzen
zeswekendienst Wiel Limpens
3e jaardienst Wiel Wouters en overleden familie
Guus Gardeniers (vanwege verjaardag)
Woensdag 11 april 19.00 u H. Mis in het klooster aan de Schoolstraat
Overleden familie Van der Broeck
Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch (vanwege verjaardag)
jaardienst Gerda Franssen-Sormani