Mistijden & –intenties


Reguliere vieringen:

Zaterdag 16.00 u H. Mis in Zorgcentrum Panhuys
19.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Zondag 11.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Dinsdag 10.15 u H. Mis in Zorgcentrum Panhuys
Woensdag 19.00 u H. Mis in het klooster aan de Schoolstraat
Donderdag 10.15 u Woord- en communieviering in Zorgcentrum Panhuys

 

Misintenties

Woensdag 26 september
19.00 u
H. Mis in het klooster aan de Schoolstraat
Jaardienst Lei Hendriks, Leike Hendriks en overleden familie Hendriks-Wuijtenburg
overledenen familie Van der Broeck
Funs en Tien Limpens-van Oppen, zonen en schoonzoon
Thei Meijers, Rinus en ouders Meijers-Heunen
zeswekendienst Hub Rikers
Zaterdag 29 september
Vooravond 26e Zondag door het Jaar B
19.00 u
H. Mis met volkszang
Zielendienst Tonny-Dautzenberg-Schilings
jaardienst Hub Geurten
Zondag 30 september
26e Zondag dor het Jaar B
11.00 u
Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
jaardienst Roos en Marie Ritzen
dankzegging i.v.m. verjaardag, tevens jaardienst Hub Ritzen
Maandag 1 oktober
19.00 u
Opening oktobermaand, ter ere van de H. Maagd Maria,
met rozenkransgebed bj wegkruis op de hoek Churchillstraat/Irenestraat
Woensdag 3 oktober
18.40 u
Rozenkransgebed in het klooster aan de Schoolstraat
  19.00 u
H. Mis in het klooster aan de Schoolstraat
Antoon Gales (vanwege verjaardag)
overleden echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en ouders
overledenen familie Van der Broeck
Thei Meijers
Zaterdag 6 oktober
Vooravond 27e Zondag door het Jaar B
13.00 u
Doopviering Lune Pinkaarts
  19.00 u
H. Mis met vokszang
Jaardienst ouders Lei Rouwet en Tiny Rouwet-Limpens
jaardienst Hub en Frank Driessen
Zondag 7 oktober
27e Zondag door het Jaar B
11.00 u
Hoogmis met m.m.v. Combo Koor MozaiK
Na de mis koffiedrinken in de kerk
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
1e jaardienst Nell van der Aart
jaardienst ouders Toon Noteborn en Lena Gijzen
Frans Roebroek
jaardienst Jo Vliegen, Jan Wijers
jaardienst ouders Loijens-Pluijmakers, Elly en Guus
Woensdag 10 oktober
18.40 u
Rozenkransgebed in het klooster aan de Schoolstraat
  19.00 u
H. Mis in het klooster aan de Schoolstraat
Overledenen familie Van der Broeck
Thei Meijers, Zef van den Bosch
ouders Ritzen-Collaris
Zef en Elly Ritzen-Neven
Zus Weijers-Schlembach (vanwege verjaardag)
 Zaterdag 13 oktober
Vooravond 28e Zondag door het Jaar B
19.00 u
H. Mis m.m.v. Drumband St. Rochus
Jozef Bemelmans en Caroliene Wouters
voor de levende en overleden leden van Drumband St. Rochus
zielendienst Lies Loijens
Mia Hamers-Heijnen
Zondag 14 oktober
28e Zondag door het Jaar B
11.00 u