Mistijden & –intenties


Reguliere vieringen:

Zaterdag 16.00 u H. Mis in Zorgcentrum Panhuys
19.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Zondag 11.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
Dinsdag 10.15 u H. Mis in Zorgcentrum Panhuys
Woensdag 19.00 u H. Mis in het klooster aan de Schoolstraat
Donderdag 10.15 u Woord- en communieviering in Zorgcentrum Panhuys

 

Misintenties

Zaterdag 3 november
Vooravond 31e Zondag door het Jaar B
Vooravond Hoogfeest van Allerheiligen
19.00 u
H. Mis m.m.v. fanfare St. Clemens
Levende en overleden leden fanfare St. Clemens
zeswekendienst Jos Bemelmans
Frans Roebroek
voor de levende en overleden leden van buurtvereniging “De Vriendenkring” Arensgenhout
jaardienst Hub En Lies L’Ortije-Ritzen
Zondag 4 november
31e Zondag door het Jaar B
Hoogfeest van Allerheiligen/ Gedachtenis Allerzielen
11.00 u
Hoogmis Allerheiligen m.m.v. fanfare St. Caecilia. Na de mis koffie drinken in de kerk
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
jaardienst Guus Laeven
jaardienst Jules Ritzen
ouders Rouwette-Souren, Paul Souren en overleden familie
Mia Hamers-Heijnen
Guus Houben
jaardienst Mia van Wissen-Voncken en Con Voncken
jaardienst Jo en Leny Lemmens-Habets
ouders Pisters-Luijten, kinderen, kleinkinderen, schoondochter en schoonzoon
ouders Sjaak en Tiny Keulen
levende en overleden leden fanfare St. Caecilia
  15.00 u
Allerzielendienst m.m.v. het Gemengd Koor Caecilia met aansluitend zegening graven op de begraafplaats
Met naam gedenken wij de overledenen sinds Allerzielen vorig jaar.
We steken voor ieder van hen een kaars aan. Wij bidden voor al onze gestorvenen.
Woensdag 7 november
19.00 u
H. Mis in het klooster aan de Schoolstraat
Overledenen familie Van der Broeck
jaardienst Bèr Vliegen en ouders Vliegen-Dreessen
overleden echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en ouders
Thei Meijers
Zaterdag 10 november
Vooravond 32e Zondag door het Jaar B
19.00 u
H. Mis m.m.v. het Gemengd Koor Caecilia
Jan Schiffelers en Tineke Offermans
jaardienst ouders Giel Huntjens en Antje Keijdener
zielendienst Tonny Dautzenberg-Schillings
zielendienst Miny Brouns-Hoeppener
Jo Gijzen, ouders Huijts-Ritzen, Math Huijts, jaardienst Sjeng Ritzen
Marcel Koonen en opa Koonen
leden en overleden leden Gemengd Koor St. Caecilia
 Zondag 11 november
32e Zondag door het Jaar B
 11.00 u
 Hoogmis met volkszang
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
jaardienst Sjef Dezaire en Marïette Dezaire-Peters
jaardienst ouders Lambert van der Broeck en Truus van der Broeck-Julicher
jaardienst Elly Dormans-Hendriks
jaardienst ouders Harie en Elly Dormans-Moonen
Woensdag 14 november
19.00 u
H. Mis in het klooster aan de Schoolstraat
Overledenen familie Van der Broeck
Thei Meijers
Zaterdag 17 november
Vooravond 33e Zondag door het Jaar B
19.00 u
H. Mis met volkszang
Finy en Frans Crombag-Kurvers, Mina en Zef Kurvers-Vliegen, Bèr Vliegen en ouders
ouders van het echtpaar Huntjens-Lemmerling
2e jaardienst Harry Otten
Zondag 18 november
33e Zondag door het Jaar B
11.00 u
Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor
Voor de parochie en tot intentie van de zieken
jaardienst Zef Limpens en zoon Wiel
jaardienst ouders Kurvers-Pricken
jaardienst voor overleden ouders Theo Huijdts en Annie Huijdts-Paffen en zoon Jean, jaardienst voor overleden ouders Jan Hurkmans en Regina Hurkmans-Coenen en zoon Harry
Woensdag 21 november
19.00 u
H. Mis in het klooster aan de Schoolstraat
jaardienst Antoon Gales
overledenen familie Van der Broeck
ouders Ritzen-Collaris
Zef en Elly Ritzen-Neven
Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen