Kerkdiensten


Reguliere vieringen:

  • Woensdag om 19.00 u. H. Mis
  • Zaterdagavond om 19.00 u. Hoogmis
  • Zondag om 11.00 u. Hoogmis

De weekendmissen worden opgeluisterd met volkszang, koormuziek of anderszins, zie misintentieagenda.