Archief


Om meer ruimte aan informatie te bieden, waarvoor binnen ons parochieblad niet voldoende ruimte beschikbaar is, worden in dit digitaal archief documenten geplaatst, die allemaal met een referentienummer van het type WA-xxx vermeld zijn in een uitgave van de Clemens-Klok. Deze lijst wordt in de loop der tijd verder „gevuld“. Het betreft momenteel de volgende documenten:

(Laatste wijzigingen: 4 maart 2016)

 

WA-020 Bisschop Wiertz
 WA-o19  Vastenbrief 2016
 WA-018  Bisschoppelijke Brief – Herbergzaam Nederland – Kerstmis 2015
WA-014 Reisverslag Karol Wojtyla, de latere Heilige paus Johannes Paulus II
Tijdens een acht-daags verblijf in Nederland in 1947 maakte de 27-jarige poolse priester Karol Wojtyla, de latere paus Johannes Paulus II, een verslag van zijn indrukken rondom het katholicisme in Nederland. Deze destijds niet gepubliceerde tekst werd ná de dood van Johannes Paulus II in 2005 door het nederlandse weekblad ELSEVIER gepubliceerd. Paus Johannes Paulus II werd – samen met paus Johannes XXIII – op 27 april 2014 heilig verklaard.
WA-011 De kapelaans van de parochie H. Clemens, een historisch overzicht
Met de aanstelling van Amalraj Arockiam per 1 september 2012 als kapelaan van o.a. de parochie H. Clemens eindigt een „kapelaan-loos“ tijdperk van 44 jaar voor onze parochie. Het document levert informatie rondom de kapelaans die in onze parochie werkzaam zijn geweest.