Inspirerende bijdrages


Met de beginwoor­den Fratelli tutti – allen broe­ders (en zusters) – kiest paus Fran­cis­cus weer voor het ge­dach­te­goed van Sint Fran­cis­cus van Assisi als uitgangs­punt van een en­cy­cliek.:

Fratelli tutti (Allen broeders)