Bijzondere data


  • 7 januari
KInderWOorDIenst met als thema Driekoningen
  • 18 maart
Vormselviering
  • 8 april
Presentatieviering communicanten
  • 20 april
Vrijwilligersavond
  • 21 mei
1e H. Communie
  • 10 juni
Dankviering communicanten
  • 25 juni
Sacramentsprocessie