Overleden op 24 juli mevrouw Anneke Herveille – Habets

Op 24 juli is overleden te Heerlen, Anneke Herveille – Habets, voorheen woonachtig aan de Mesweg. De uitvaartdienst is donderdag 29 juli om 10.30 uur in H. Clemens kerk te Hulsberg gevolgd door de begrafenis aan de Wissengrachtweg .


Werken aan vitale parochies

Hoe Pastoor Harry Quaedvlieg zich voorbereid op zijn nieuwe taak als vicaris-generaal van het bisdom Roermond is te lezen in bijgaand stuk. Werken aan vitale parochies


Overleden op 17 juli de heer Sjeng Meurs

Op 17 juli is overleden te Brunssum, Sjeng Meurs, voorheen woonachtig in Klimmen. De uitvaartdienst is zaterdag 24 juli om 11.00 uur in H. Clemens kerk te Hulsberg gevolgd door de begrafenis in Klimmen .


Crisis en verandering

Een tijd van crisis en verandering is een goed moment om onze waarden scherp te stellen. In 3 stappen naar een betere wereld met paus Franciscus. Lees in dit document verder.


Processiezondag kloostertuin

Processiezondag Helaas geen processie maar wèl de openluchtmis in de kloostertuin. Dit is op de gebruikelijke tijd van 11.00 uur. U moet zich bij pastoor aanmelden als u naar deze H. Mis wilt komen. Tel. pastorie 045 4051273 Er wordt warm weer voorspeld, een parasol (-plu) zal geen overbodige luxe […]


Hoogfeest van het Heilig Hart vrijdag 11 juni 19.00 u

Vrijdag 11 juni (tweede vrijdag na Pinksteren): Hoogfeest van het H.Hart. De liefde is het belangrijkste gebod van Jezus: heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad. En het hart wordt vanouds gezien als de zetel van de liefde in een persoon. Daaruit is het feest van het H.Hart ontstaan: het […]


Vaticaan nieuws

Vaticannews Na twee jaar van voorbereiding is onlangs de nieuwe Vaticaanse nieuwssite online gegaan: www.vaticannews.va. De site is één van de resultaten van de hervorming van alle bestaande Vaticaanse media en communicatie-afdelingen.


Het bidprentje van St. Josef

Gebed tot de heilige Jozef b.g.v. St. Jozefjaar 2021 Glorierijke heilige Jozef, Bruidegom van Maria, Bid voor ons in onze huidige nood in deze coronatijd. Strek Uw vaderlijke bescherming uit over alle kinderen en jongeren van de hele wereld. Richt Uw vaderogen op de belangen van de gezinnen, kom hen te […]